top of page
bekind030_jaccografie-20170707.jpg

CREF-Methode

Paarden

en het limbisch systeem

Je huid is je grootste zintuig, doordat je contact maakt met het paard gaat je limbisch systeem (je emotionele gevoelens) open staan. Dit maakt dat je sneller bij de kern komt. Paarden vertonen geen sociaal wenselijk gedrag, ze zijn puur en zonder oordeel. Tijdens de sessies kun je geconfronteerd worden met (pijnlijke) stukken in jezelf of uit het verleden.

De liefde waarmee paarden spiegelen maakt dat je de ervaring niet zal vergeten.

De CREF-Methode®

Wat is het?

De CREF-Methode®
Aan de hand van de verouderde piramide van Maslow (1943), heeft grondlegster Baukje van Leeuwen (in 2010) de CREF-Methode®  ontwikkeld. De zeven basisbehoeften in een cirkel. De cirkel staat voor: Circle Reprint Emotional Foundation.

Werkwijze
De CREF-Methode ondersteunt mensen in het herstellen van hun aangetaste basisvertrouwen. Deze methode helpt om hardnekkige patronen te doorbreken. Het paard helpt en versnelt dit proces.

CREF cirkel emotionele verbindng

Levensbelang

"Van overleven naar levensvreugde met de CREF-Methode" door Baukje van Leeuwen

Bestel het boek bij mij.

Boek levensbelang, van overleven naar levensvreugde met de CREF-Methode

Een CREF-Methode behandeling bestaat uit sessies waarbij we drie fases doorlopen:

Intakefase (Circle)

We bespreken de hulpvraag, schalen het basisvertrouwen,  geven psycho-educatie en sporen onverwerkte trauma’s of gebeurtenissen op. In de Circle wordt er gemeten hoe het gesteld is met het basisvertrouwen. Dit meten kan gedaan worden met volwassenen, kinderen, het gezin, team en op organisatieniveau. Aan de hand van deze meting wordt zichtbaar welke levensbehoeften precies ontbreken of onvoldoende aanwezig zijn.

Herstelfase (Emotionele verbinding)

Tijdens de Circle en werken naar de Reprint, is emotionele verbinding de rode draad. De emotionele verbinding is liefdevol naar jezelf kunnen zijn met zo min mogelijk oordelen.

Hierbij wordt er gebruik gemaakt van verschillende technieken zoals hypnotherapie en/of EMDR. Door middel van deze technieken kom je tot inzichten, de oplossingen liggen in jezelf. Hierdoor kan er een nieuwe balans ontstaan tussen de levensbehoeftes om het basisvertrouwen te herstellen.

Reprintfase (Foundation)

Wanneer het basisvertrouwen hoog en stabiel genoeg geworden is (door opnieuw in te schalen), wordt dit door verschillende technieken (zoals NLP, positieve EMDR) verankerd. Dit heet een Reprint.

Circle, Reprint en Emotional bij elkaar genomen, vormt dan een stevige bodem (Foundation). Op deze stevige bodem zal het basisvertrouwen nog verder opgebouwd worden. Op deze manier is de balans hersteld en kunnen tegenslagen veel gemakkelijker worden gehanteerd. In alle drie de fases kan het paard ingezet worden. Een paard is zonder oordeel, en communiceert non-verbaal. Dit zorgt voor een verheldering en geeft inzicht in bepaalde gedragspatronen.

Wanneer CREF-Methode®? 

De CREF-Methode kan worden ingezet bij alle persoonlijke ontwikkelingen.

Situaties in het bijzonder:

 • Sterk verminderd basis-/zelfvertrouwen,

 • hechtingsproblematiek,

 • angstklachten,

 • stress,

 • depressie,

 • rouw,

 • slaap-, leer- of eetproblemen,

 • problemen met sociale contacten etc.

 • PTSS klachten bij (jonge) kinderen, jeugdigen of volwassenen,

 • Geen Bodem Syndroom (hieronder vallen alle labels: ADHD, Autisme, PDD-NOS etc.).

Geen Bodem Syndroom (GBS)

GBS is een patroon van gedragingen, ontstaan als gevolg van een indrukwekkende gebeurtenis waardoor het basisvertrouwen aangetast is.

Basisvertrouwen

Wanneer men geboren wordt, is er van nature een basisvertrouwen van ongeveer 70%. De andere 30% zal normaliter groeien op basis van ervaringen die als kind opgedaan worden. Wanneer er een vroege angstige ervaring is, zal deze 70% moeizaam gehaald worden. Het basisvertrouwen wordt door deze ervaring aangetast en er komt automatisch een overlevingsdrang op gang. Dit kan het Geen Bodem Syndroomveroorzaken. Recent is ontdekt dat de volgende situaties indrukwekkend kunnen zijn:

 • moeder of vader heeft last van een Post Traumatisch Stress Syndroom;

 • de moeder heeft stress ervaren tijdens de zwangerschap;

 • na geboorte niet in de armen of op de borst van de moeder gelegd worden;

 • vroeggeboortes (couveusekindjes);

 • keizersnede (foetus/baby legt de “onnatuurlijke” weg af);

 • medisch ingrijpen bij de bevalling;

 • een emotioneel onbereikbare moeder (bijvoorbeeld postnatale depressie);

 • het kind is ongewenst;

 • het kind is geadopteerd;

 • de zwangerschap is gemanipuleerd (bijvoorbeeld door IVF);

 • een verlies (zelfs al voor geboorte) van een tweelingzus of broer

 

In de vroege ontwikkeling – ook wel de inprentingfase genoemd – kan dit leiden tot stress. Wanneer dit niet erkend, gesignaleerd of niet op de juiste wijze behandeld wordt, ontstaat er veelal een Post Traumatisch Stress Syndroom. Stresshormonen die hierbij in de hersenen vrij komen, verstoren de opbouw van het basisvertrouwen sterk. Dit resulteert in sociaal emotionele problemen. Er volgen vaak moeilijkheden binnen gezinssituaties, op school en later als volwassene in (werk)relaties.

bottom of page